I Maple Creek i Kanada finns nästan allt vi tänker på när vi hör Kanada – djupa skogar, ridande poliser, vackra berg och dalar. Men här finns också gott om plats för boskapsuppfödning.Djuren lever sina liv i en stressfri miljö, de har rikligt med källor av färskt vatten och de betar grönt och friskt gräs. De är vad vi kallar ”Grain fed” det vill säga att de avslutande minst 100 dagarna sker på ranchen med noggrann kontroll på vad de äter. Utöver hö består fodret av korn, havre och råg.

MER OM KÖTTET:
Rasen ”Canadian Angus” etablerades i Kanada av passionerade bönder under tidigt 1900-tal. Idag är rasen certifierad och man använder samma kvalitetssortering som i USA. I smak upplevs köttet inte riktigt lika sött som det amerikanska eftersom de kanadensiska djuren inte äter majs.