På fågelskådning i RigaVi har besökt vår fågelleverantör, Kekava.

En frigående kyckling i ett av stallarna i Kekava.

Under två soliga dagar i maj var vi på ett intressant och lärorikt studiebesök hos vår fågelleve­rantör, Kekava, i Lettland. Kekava levererar fågel under namnet Top Choice Poultry till oss. Bara 45 mil sjövägen från Stockholm ligger de lettiska orterna Bauska och Kekava, där fågeln föds upp.

Kekava grundades 1967 och har sedan dess utvecklat stor erfarenhet och tradition då det kommer till fågel­produktion. Kekava ombesörjer hela produktionscykeln från kläckning till färdig produkt. Under hela produktionscykeln följer man självklart EU:s lagar och regler om livsmedels­säkerhet. Företaget exporterar till grannar så som Litauen, Estland, Sverige, Danmark, Finland, Uzbekistan och Nederländerna.

Kekava använder bara ägg från egen gård med föräldrafåglar som kommer från Sverige. Bara två kilometer från uppfödningen sker äggkläckningen. Därefter väntar uppfödningen bara någon minut därifrån. Fodret till fåglarna lagas helt själv med stor noggrannhet. Råvarorna består till huvuddelen av lokalt odlat vete som produceras i när­området samt sojabönor och mineraler.

När fågeln uppnått en vikt på cirka 1,6-1,8 kg efter 37 dagar är det tid för slakt. Man slaktar cirka 60000 fåglar om dagen. Slakten sker med stor kontroll på ett BRC-certifierat slakthus endast en minut från farmen där fågeln växer upp. När fågeln är packad och klar har den endast en kort båtresa hem till våra kunder.

Något som gjorde oss väldigt impo­nerade vid vårt besök var noggrann­heten och precisionen genom varje steg i processen. Trots den stora produktionsmängden är varje steg noga uttänkt och effektiviserad.

”Det är kul att arbeta med något så unikt som en fågelproducent som äger och tar ansvar för varje del i produktionscykeln från ägg till färdig produkt”, säger Stefan Lundgren, inköpschef, Gourmet Food