Besök på slakterietVi har besökt Skärgårdsslakteriet!

Vi har hälsat på Andreas, med personal, på Skärgårdsslakteriet.

Vi har besökt Skärgårdsslakteriet som ligger vackert beläget alldeles vid vattnet på Tavastboda Gård ute på Värmdö. De är ett småskaligt slakteri med egen styckanläggning som levererar naturbeteskött av fantastisk kvalitet från Stockholms skärgård och sjönära kommuner.

Slakteriet byggdes 2006 som en del i en satsning på Stockholms mellanskärgård. I satsningen ingår upprätthållandet av gamla odlingar och betesmarker och därav behövs det betesdjur. Slakteriets huvudsakliga uppgift är att erbjuda slakt till skärgårdsbönder som fraktar sina djur med båt. För att slakteriet ska vara lönsamt ingår även Södertörn och Mälaröarna i upptagningsområdet. Slakteriet slaktar cirka 450 nötdjur och cirka 1500 lamm per år.

I dagsläget samarbetar slakteriet med ett 30-tal gårdar runt om i Stockholms län. De flesta har lätta köttraser och mjölkraser som passar bra för natur­beten, strandängar och ö-beten. Djuren får bli slaktmogna i egen takt och går ofta minst tre betessäsonger för fin smak och fettansättning. Allt kött är mörhängt och gårdsmärkt. För de kunder som vill veta mer om djuret och gården kan slakteriet bistå med all nödvändig information.

”Vi finns, i första hand, till för skärgårdsbönderna, men välkomnar gärna andra ambitiösa djurhållare från Stockholm”, säger Andreas Ronnerberg, VD