God Jul & Gott Nytt År!EN VÄRMANDE GÅVA I DECEMBERMÖRKRET.

I år har vi valt att stödja Stockholms Stadsmission – för barn som lever i hemlöshet.

Enligt Stockholms stads senaste kartläggning saknar 718 barn i Stockholm stadigvarande boende. Men mörkertalet är stort då endast barn som varit i kontakt med socialtjänsten och som har svenskt personnummer ingår i kartläggningen.

Många av familjerna tvingas ständigt flytta runt mellan tillfälliga boendelösningar. Barnen lever med ständig oro, och den trygghet som byggs upp rycks bort gång på gång.

För många blir känslan av utanförskap extra stark i juletid. Högtiden förknippas med oro och ensamhet istället för med glädje och gemenskap.

#718skablinoll

Läs mer här.