Vision
Vi ska bli Sveriges bästa livsmedelsgrossist.

Affärsidé
Gourmet Food ska förse Sverige med mat från världens alla hörn. Vi undviker mellanhänder i importkedjan för att på så sätt kvalitetssäkra och köpa våra produkter till konkurrenskraftiga världsmarknadspriser. Gourmet Food ska arbeta nära marknaden och snabbt kunna känna av trender och influenser inom restaurangbranschen.