Gourmet BladetMars

Gourmet Bladet Mars 2019.

Enter your e-mail address and we will send you the latest version as soon it’s ready.

  • ViltmästarskavMager skav av Kronhjort
  • TorskloinMed skinn, ca 500 g/st10% glasering, Gadus morhua, MSC-certifierad
  • Fläskhare

    Utan sträng, ca 3 kg/st