Angus Black BoxCertifierad Angus från Uruguay

Uruguay är ett litet land med ett torrt och milt klimat, bördig mark och mycket vatten – perfekt för boskapsuppfödning. Djuren strövar fritt på stora naturliga betesmarker tills de är ungefär 26 månader gamla. Då väntar en specialkost på vete, korn och majs i minst 120 dagar. Detta sätter sin prägel på köttet som får en naturlig mörhet och djup köttsmak. Rasen som används är uteslutande 100% certifierad Black Angus, ett köttrasdjur med finfibrigt och vackert marmorerat kött.

Angus Black Box har två premiummärken som levererar fantastiskt kött från hela Uruguay. Angus Las Piedras som har sina anläggningar i söder och Angus Beef Tacuarembó som finns i norra Uruguay.

Vi erbjuder 13 styckningsdetaljer så att våra kunder ska ha möjligheten att upptäcka fler detaljer än de traditionella – med lyckat resultat. Detaljer från hela djuret ger ett anatomiskt ansvar. Prata gärna med någon av våra kunniga säljare om du vill veta mer!